Blog groep 6/7

Groepsfoto & informatie

groep 6-7

Welkom op de informatiepagina van groep 6/7 !!!!

Je kunt op deze pagina een beeld krijgen van wat er allemaal gebeurt in groep 6/7. Er zitten 27 kinderen in groep 6/7 (17 kinderen in groep 6 en 9 kinderen in groep 7). Zoals je op de groepsfoto al gezien hebt, is het een gezellig stelletje bij elkaar.

 

Een week in groep 6/7

 

Maandag:

We beginnen maandag (net als elke dag) met gebed. De kinderen vertellen over wat ze beleefd hebben in het weekend. We zingen het lied van de week.

Zo rond 9.00uur starten we met Rekenen. Bij rekenen gebruiken we de methode Pluspunt. We werken groepsdoorbrekend d.w.z. dat sommige kinderen uit groep 7 op het niveau van groep 6 meerekenen, enkele kinderen uit groep 6 rekenen op het niveau van groep 5. Daarom zijn de rekentijden van groep 4,5,6 en 7 in de school gelijk. In het huidige onderwijs zie je op deze manier steeds meer dat het onderwijs wordt aangepast aan de behoeften van de kinderen (het zgn.Passend Onderwijs). Daarna gaan we verder met rekenen.

Na de pauze oefenen de kinderen met spellingcategorieën. Dit wordt het spellingkwartiertje genoemd. De woorden komen uit het de methode Spelling op Maat. Kinderen kunnen na de pauze ook hun rekenwerk afmaken. Ook krijgen de kinderen een weektaak op. Dit zijn 2 blz. uit het Blokboek Taal en 1 blz uit een rekenboekje afgestemd op het niveau van de kinderen. Voor de weektaak krijgen de kinderen de hele week om deze taak af te maken na hun gewone werk. Ze moeten zelf leren deze taak te verdelen over de hele week en hieraan te werken.

Dan volgt een taalles uit de methode Taal op Maat. Ze krijgen ook Estafette Lezen: dit is lezen op eigen avi-niveau met een werkboekje met leuke opdrachten. Dan krijgen de kinderen schrijfles uit de methode Pennenstreken. Netjes leren schrijven is nog steeds belangrijk.

’s Middags krijgen de kinderen uit groep 6 Aardrijkskunde uit de methode Geobas. Groep 7 krijgt Begrijpend lezen uit de methode Tekst Verwerken.  We kijken ook vaak een interessant filmpje bij het onderwerp.

Ook wordt er aandacht besteed aan mini-informatie. Kinderen lezen dan kleine boekjes over een bepaald onderwerp. Ze maken hierover een mini-werkstukje. De kinderen krijgen ook les in computervaardigheden. Ze leren omgaan met Word en maken een Powerpoint. Dit is handig voor spreekbeurten en het maken van werkstukken.

De rest van de middag gaan we tekenen. Dat vinden de kinderen altijd hééél leuk.

 

Dinsdag:

We beginnen met gebed. De meester vraagt dan waar we voor kunnen bidden en danken. We oefenen het lied van de week. Dan wordt een bijbelverhaal verteld en praten we hierover. Met de Bijbelverhalen volgen we de nieuwe methode “Levend Water”. Ook oefenen we weer met de spellingcategorieën en daarna gaan we gymen van 9:20-10:10uur. Na de pauze volgt Estafette-lezen, Taal op Maat en rekenen.

’s Middags krijgen de kinderen uit groep 7 Geschiedenis uit de nieuwe methode Wijzer. Groep 6 krijgt Begrijpend lezen uit de methode Tekst Verwerken. In het geschiedenisboek staan mooie vertelplaatjes. De kinderen maken ook leuke opdrachten in een werkboekje. We kijken vaak naar afleveringen van Vroeger & zo.

Ook krijgen we Verkeer m.b.v. werkboekjes van 3VO (VerkeersOnderwijs). Na een sociale emotioneel vormende les is de middag dan alweer snel voorbij. Vaak maken we ook nog de tekening van maandag af.

 

Woensdag:

We beginnen de dag weer met gebed. Daarna vertelt de meester het Bijbelverhaal en zingen we allerlei liedjes. De kinderen zeggen dan om de beurt een liedje. Dat liedje gaan we dan zingen. De meester speelt erbij op de gitaar of we zingen mee met youtube. We gaan natuurlijk weer rekenen En we oefenen nog een met spelling.

Na de pauze krijgen de kinderen van zowel 6 als 7 taal. Daarna oefent groep 6 om de beurt Studievaardigheden op de computer en Begrijpend Lezen m.b.v. de boekjes Ajodact. Hierin staan leuke verhaaltjes over allerlei onderwerpen. De kinderen van groep 7 krijgen dan Engels uit de methode Real English .

’s middags kunnen de kinderen lekker thuis of buiten spelen ofzo.

 

Donderdag:

We beginnen de dag nu met een kringgebed. Als de kinderen ergens voor willen bidden of danken dan bidden ze zelf. De kinderen mogen dan ook wat over de woensdagmiddag vertellen. Ze beleven soms allerlei avonturen. Daarna vertelt de meester het derde bijbelverhaal. We gaan verder met een rekenles en maken ook weer een blz. uit het spellingwerkboek. Na de pauze volgt weer een taalles en Estafette-Lezen en schrijven.

’s Middags krijgen de kinderen een les Nieuwsbegrip. Hierbij behandelen de kinderen een filmpje en een tekst over een nieuwsonderwerp uit de afgelopen week. Nieuwsbegrip is ingedeeld in verschillende niveaus passend bij het leesniveau van de kinderen.

Ook krijgen de kinderen uit groep 7 ’s Middags Aardrijkskunde uit de methode Geobas. Groep 6 doet dan een topografie-les en mini-informatie. Het laatste uur van de middag zijn de kinderen creatief bezig. Dat vinden de kinderen helemaal leuk!

 

Vrijdag:

Op deze dag krijgen de kinderen les van Meester Drenth. Ook deze dag wordt met gebed en het lied van de week en een bijbelverhaal begonnen. Daarna volgt de rekenles en de taalles. Na de pauze volgt Taal.

Ook wordt er aandacht besteed aan de Woordenschat en krijgen de kinderen uit groep 7 Begrijpend Lezen m.b.v. de boekjes Ajodact. Hierin staan leuke verhaaltjes over allerlei onderwerpen. Groep 6 krijgt dan Geschiedenis.

’s Middags krijgen de kinderen eerst gym en daarna Biologie uit de methode “Leefwereld”. Ook kijken we soms een aflevering van “Nieuws uit de Natuur” van school-tv.