Blog groep 1/2

Groepsfoto & informatie

groep 1-2

Hallo allemaal,

Leuk dat u/jij even een kijkje neemt in onze kleuterklas. Dit schooljaar hebben we 1 kleutergroep: groep 1 en groep 2 zitten dus samen in één klas. In onze klas zitten op dit moment (oktober) 22 kinderen.  15 kinderen zitten al in groep 2 en er zitten 7 kinderen in groep 1. Maar binnenkort komen er weer nieuwe kleuters instromen.       Vanaf januari zitten er in totaal 30 kleuters in de klas. Omdat de groep dan erg groot wordt en groep 3 een kleine groep is, zal vanaf januari een aantal kinderen doorstromen naar de combinatiegroep 2/3.

Pompom

Pompom is het thema van onze klas. Je vindt het overal terug: op de naamkaartjes van de stoelen, op de ramen en op platen boven de tafelgroepen. Pompom is onze handpop en hoort bij de methode Schatkist. Elk jaar behandelen we 3 thema’s van deze methode. Afgelopen weken hebben we gewerkt over het thema ‘zomer’ a.d.h.v. het prentenboek ‘De mooiste zomer van olifant’.p1070140

Thema’s

In de kleutergroepen werken we over verschillende thema’s. Meestal werken we minstens 3 weken over een thema. Soms korter, zoals nu: Begin oktober werken we 2 weken over opa’s en oma’s, want dat is het thema van de kinderboekenweek.

Bij een thema maken we werkjes, doen we spelletjes, lezen we boeken en de juf leert ons daarbij vaak liedjes aan. Soms maken we ook een uitstapje. Zo gaan we binnenkort naar de bibliotheek en maken we een uitstapje naar ‘De Stakenberg’ met enkele opa’s en oma’s. En als het herfst is, maken we uiteraard een boswandeling.

Drie á vier dagen per week werken de kinderen tijdens de werkles aan verplichte en keuze-opdrachten. Wanneer we beginnen met de werkjes, gaat het stoplicht soms op oranje. Dat betekent dat we heel stil werken. Na zo’n 10  minuten zet de juf het stoplicht op groen. Dan mogen we gewoon praten met elkaar.                                                                                                                We leren allerlei technieken tijdens de werkles: Knippen, vouwen, kleien, verven. Of ze krijgen een opdracht waarbij ze moeten tellen of waarbij  plaatjes in de goede volgorde geplakt moeten worden.

In groep 1 maken we ook elke maand  een tekening van een poppetje. Groep 2 maakt een tekening met een ‘huisje, boompje, beestje en een poppetje’. Deze tekeningen blijven op school en aan het eind van het schooljaar maken we er een boekje van wat de kinderen dan mee naar huis krijgen.p1070147

Spelen in de hoeken

We hebben in de klas/hal een groot aantal vaste hoeken/speelplekken.                                   Elke middag spelen de kinderen in de hoeken en daarbij wordt gebruik gemaakt van een planbord. Ook spelen de kinderen ’s ochtends af en toe in de hoeken. Naast de vaste hoeken (bv. bouwhoek, poppenhoek, computers, zandtafel, trein, verfbord, etc.) wordt er soms ook een nieuwe hoek gemaakt bij een bepaald thema.p1070197

Regels en afspraken

Ook in de kleutergroepen hebben we veel regels en afspraken. Dat geeft veel rust en duidelijkheid voor de kinderen. Hier volgen een aantal regels:

  • Als de kinderen met speelgoed hebben gespeeld, ruimen ze dit ook zelf weer op, op de juiste plaats in de kast. Dit kunnen ze zien aan de gekleurde stippen die op de spelletjes en op de planken van de kast zitten.
  • Maken we een werkje, dan ruimen de kinderen zelf de spulletjes op die ze gebruikt hebben; zo wassen ze bv. hun eigen plakzeiltje en kwastje af.
  • Na het werken blijven we eerst een poosje aan onze eigen tafel spelen, zodat het rustig blijft voor de kinderen die nog niet klaar zijn. Als de juf het kaartje “werken en spelen aan de tafel” omdraait, dan mogen we bij elkaar aan tafel en op kleden op de grond spelen.
  • Spelen we in de hoeken, dan kan niet iedereen in dezelfde hoek spelen, overal spelen een paar kinderen. Na een tijdje (als het rode stoplicht op groen wordt gezet) wisselen de kinderen van hoek door dit met hun kaartje aan te geven op het planbord.
  • Op de time-timer (klok) kunnen we zien hoe lang we nog mogen spelen of kunnen werken.

Dit vinden wij belangrijk, zodat iedereen het fijn heeft in onze klas

Aan het begin van het schooljaar hebben we samen 5 regels bedacht, waar we altijd goed aan willen denken. Alle kinderen hebben inmiddels een dikke-duimen-kaart gehad, wat aangeeft dat ze de regels goed kennen. Dit zijn ze:p1070126

Structuur

Regels en afspraken zorgen voor structuur in de groep. Sructuur in de groep is erg belangrijk, dit geeft veiligheid en de kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. Dit bevordert de rust in de groep. Veiligheid is erg belangrijk voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen.

Elke morgen beginnen we de dag met elkaar te begroeten. Dan zingen we het lied waarin we ons afvragen welke dag het is. Als er bijzonderheden zijn, dan zien we dat ook terug op de dagenklok.

Daarna leest de juf namen op en mogen de hulpjes als eerste vertellen. Zij mogen na het bidden ook altijd als eerste een lied uitkiezen om te zingen.

Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt een nieuw verhaal uit de bijbel verteld. Op vrijdag worden de verhalen herhaald m.b.v. een groot knieboek.

Kleine kring

Regelmatig gaat de juf met een klein groepje een activiteit doen. De juf doet dan de bloemenketting om, zodat andere kinderen weten dat de juf niet gestoord mag worden. De juf zet de kleine kring in bij het uitleggen van nieuwe spelletjes en werkjes of bij een taal- of rekenactiviteit. p1070180

Planborden

Zowel ’s ochtends (tijdens het werken) als ’s middags (tijdens het spelen in de hoeken) werken we met planborden. De kinderen kunnen hierop zelf aangeven welk werkje ze willen maken of in welke hoek ze willen spelen.  Is het werkje snel klaar, dan kunnen ze ook nog een 2e werkje kiezen. Naast verplichte staan er ook altijd een aantal keuzewerkjes op het bord.

Buiten spelen en gym

We spelen elke dag, als het weer het toelaat, buiten. De kinderen vinden buitenspelen heerlijk. Ze ontwikkelen zich door buitenspel op allerlei gebied.                                                    Met name het sociaal-emotionele gebied wordt gestimuleerd. Verder natuurlijk de motoriek. En wat te denken van de fantasie….! Het is een genot om ze met elkaar te zien spelen! Dit jaar mogen we op woensdagmorgen gebruik maken van het speellokaal op de Eben-Haëzerschool. Daar maken we dan ook regelmatig gebruik van. p1070154

Diploma’s

We proberen de kinderen zoveel mogelijk dingen zelfstandig te laten doen. En dat is bijv. ook zelf de jas aantrekken en dichtdoen. In het najaar krijgen de kinderen die dit al kunnen een ritsdiploma, dit is vaak een stimulans om het ook te leren.

Wilt u thuis ook stimuleren dat uw kind zichzelf leert aankleden? Het omkleden tijdens de gymles kost anders erg veel tijd.

Ook kunnen kinderen een veterstrikdiploma krijgen. Het is de bedoeling dat ze het veters strikken thuis aanleren.

Verder kunnen de kinderen van groep 2 puzzeldiploma’s verdienen. We beginnen met een makkelijke puzzelserie en aan het eind van het schooljaar kunnen ze gaan puzzelen voor het D-diploma. Dit zijn de moeilijkste puzzels van onze klas!

Nieuwe leerlingen

Als kinderen 4 jaar zijn mogen ze naar de basisschool. Dit mag vaak meteen na de 4e verjaardag, en anders, in overleg, zo snel mogelijk. Voordat ze 4 worden mogen ze al een morgen meedraaien, hiervoor krijgt u een uitnodiging.

Als uw kind in mei jarig is, wordt vaak in overleg met ouders besloten om het kind na de zomervakantie naar school te laten gaan. Dit is mede afhankelijk van de groepsgrootte en in hoeverre het kind wel/niet toe is aan de basisschool.p1070172

Leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkeling van uw kind goed te volgen hebben we een volgsysteem waar alle ontwikkelingen van uw kind bijgehouden worden. Dit begint al in groep 1.

We volgen bij de kleuters het Gouds-Ontwikkelings-Volgsysteem voor Kleuters, (GOVK). Alle kleuters worden nauwkeurig gevolgd op 10 ontwikkelingsgebieden aan de hand van het GOVK. Ook worden aan het eind van groep 1 de Citotoetsen Taal en Rekenen voor Kleuters afgenomen. In groep 2 worden de Citotoetsen in januari afgenomen en eventueel nog herhaal aan het eind van het schooljaar.

In januari en juni krijgen de kleuters die een observatiekaart mee naar huis. Hierin kunt u de vorderingen van uw kind bekijken. Kinderen die nog een jaartje in groep 1 blijven, krijgen alleen in juni een (beknopte) observatiekaart.

Boekenbas

De gemeente Nunspeet vindt de taalontwikkeling bij jonge kinderen heel belangrijk. Dit blijkt wel uit de onderstaande activiteiten wat door de gemeente gestimuleerd wordt en waar we als school helemaal achter staan.

Alle kinderen van groep 1 krijgen bij de eerste kennismaking op school een boek van Bas en Marieke. Als het uw eerste kind op school is, krijgt u het deel: “Bas, ga je mee”.         Heeftt u meerdere kinderen op school dan heeft u dit boek al en dan krijgt u het deel: “Bas, waar ga je heen?”  Of, als die ook al in uw bezit is, een ander prentenboek.

Dan hebben we op school ook nog de boekenuitleen. Elke twee weken mag uw kind op school een boek uitkiezen. U mag dit boek thuis lezen met uw kind. Twee weken later, op vrijdag van half 12 tot 12 uur, kan het boek weer geruild worden.

Twee keer in het jaar krijgen de kinderen van groep 1 een centraal prentenboek. Dit is voor alle kinderen van de klas hetzelfde boek met een werkboek erbij. Het is de bedoeling dat u thuis dit boek leest en dan de opdrachten in het werkboek samen met uw kind maakt. p1070179

Speelgoedmorgen

Elke eerste vrijdagmorgen van de maand mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen waar ze op school mee kunnen spelen.

p1070216

Tot slot willen we u bedanken voor uw interesse in onze groep. We hopen dat u deze informatie met plezier hebt gelezen.

Hebt u nog vragen, stel ze dan gerust.