Blog groep 1/2

Groepsfoto & informatie

 

 

Hallo allemaal,

Leuk dat u/jij even een kijkje neemt in onze kleuterklas. Dit schooljaar hebben we 1 kleutergroep: groep 1 en groep 2 zitten dus samen in één klas. In onze klas zitten op dit moment (januari) 31 kinderen.  17 kinderen zitten al in groep 2 en er zitten 14 kinderen in groep 1. In februari en maart zullen er nog 2 kleuters instromen. Omdat de groep vanaf de zomervakantie al erg groot is, is Juf Mayke (onderwijsassistente) alle ochtenden van 9:00 – 12:00 uur en op dinsdagmiddag aanwezig in onze groep. Dat is erg fijn! En wat ook heel fijn is, is dat op maandagmiddag alleen groep 1 naar school gaat en op donderdagmiddag is alleen groep 2 op school. Op dinsdagmiddag gaan alle kleuters naar school.

Kikker en Pompom

“Kikker” is het thema van onze klas. Je vindt ‘kikker’ en zijn vriendjes overal terug: op de naamkaartjes van de stoelen, op de ramen en op platen boven de tafelgroepen. Pompom is onze handpop en hoort bij de methode Schatkist. Elk jaar behandelen we 3 thema’s van deze methode. In de eerste weken hebben we gewerkt over het thema ‘Een nieuw schooljaar’.

 

Thema’s

In de kleutergroepen werken we over verschillende thema’s. Meestal werken we minstens 3 weken over een thema. Soms wat korter, bv over het project ‘de beeldentuin van het Kröller Müller- museum. Rondom het thema maken we werkjes, doen we spelletjes, lezen we boeken en de juf leert ons daarbij vaak liedjes aan. Soms maken we ook een uitstapje. Zo maakten we in oktober een uitstapje naar het Kröller Müller-museum. De gemeente Nunspeet bood ons dat uitstapje aan; we gingen zelfs met een echte dubbeldekkerbus. Het was net een schoolreisje!

 

Drie á vier dagen per week werken de kinderen tijdens de werkles aan verplichte en keuze-opdrachten. We leren allerlei technieken tijdens de werkles: Knippen, vouwen, kleien, verven. Of de kinderen krijgen een opdracht waarbij ze moeten tellen of waarbij  plaatjes in de goede volgorde geplakt moeten worden. De juf zit ook regelmatig bij een groepje met een bloemenketting om. Dat betekent dat we de juf niet mogen storen, omdat ze dan uitleg aan een groepje geeft.

In groep 1 maken we ook elke maand  een tekening van een poppetje. Groep 2 maakt een tekening met een ‘huisje, boompje, beestje en een poppetje’. Deze tekeningen blijven op school en aan het eind van het schooljaar maken we er een boekje van wat de kinderen dan mee naar huis krijgen.

 

Spelen in de hoeken

We hebben in de (andere) klas en in de hal een groot aantal vaste hoeken/speelplekken. Elke middag spelen de kinderen in de hoeken en daarbij wordt gebruik gemaakt van een planbord. Ook spelen de kinderen ’s ochtends af en toe in de hoeken. Naast de vaste hoeken (bv. bouwhoek, poppenhoek, computers, zandtafel, trein, verfbord, etc.) wordt er soms ook een nieuwe hoek gemaakt bij een bepaald thema.

Regels en afspraken

Ook in de kleutergroepen hebben we veel regels en afspraken. Dat geeft veel rust en duidelijkheid voor de kinderen. Hier volgen een aantal regels:

  • Als de kinderen met speelgoed hebben gespeeld, ruimen ze dit ook zelf weer op, op de juiste plaats in de kast. Dit kunnen ze zien aan de gekleurde stippen die op de spelletjes en op de planken van de kast zitten.
  • Maken we een werkje, dan ruimen de kinderen zelf de spulletjes op die ze gebruikt hebben; zo wassen ze bv. hun eigen plakzeiltje en kwastje af.
  • Na het werken blijven we eerst een poosje aan onze eigen tafel spelen, zodat het rustig blijft voor de kinderen die nog niet klaar zijn. Als de juf het kaartje “werken en spelen aan de tafel” omdraait, dan mogen we bij elkaar aan tafel en op kleden op de grond spelen.
  • Spelen we in de hoeken, dan kan niet iedereen in dezelfde hoek spelen, overal spelen een paar kinderen. Na een tijdje (als het rode stoplicht op groen wordt gezet) wisselen de kinderen van hoek door dit met hun kaartje aan te geven op het planbord.
  • Op de time-timer (klok) kunnen we zien hoe lang we nog mogen spelen of kunnen werken.

Dit vinden wij belangrijk, zodat iedereen het fijn heeft in onze klas

Aan het begin van het schooljaar hebben we samen 5 regels bedacht, waar we altijd goed aan willen denken. Alle kinderen hebben inmiddels een dikke-duimen-kaart gehad, wat aangeeft dat ze de regels goed kennen. Dit zijn ze:

  1. We zijn rustig in de klas
  2. We luisteren naar elkaar en naar de juf
  3. Als we iets niet leuk vinden, dan zeggen we dat
  4. We zijn lief voor elkaar
  5. Als juf de bloemenketting om heeft, dan storen we haar niet.

Structuur

Regels en afspraken zorgen voor structuur in de groep. Structuur in de groep is erg belangrijk, dit geeft veiligheid en de kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. Dit bevordert de rust in de groep. Veiligheid is erg belangrijk voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen.

Elke morgen beginnen we de dag met elkaar te begroeten. Alle kinderen geven de juf een hand bij binnenkomst. Dan zingen we het lied waarin we ons afvragen welke dag het is. Als er bijzonderheden zijn, dan zien we dat ook terug op de dagenklok.

Daarna leest de juf namen op en mogen de hulpjes als eerste vertellen. Zij mogen na het bidden ook altijd als eerste een lied uitkiezen om te zingen.

Drie keer in de week wordt een nieuw verhaal uit de bijbel verteld. Op vrijdag worden de verhalen herhaald en nog eens besproken m.b.v. een groot knieboek.

Kleine kring

Regelmatig gaat de juf met een klein groepje een activiteit doen. De juf doet dan de bloemenketting om, zodat andere kinderen weten dat de juf niet gestoord mag worden. De juf zet de kleine kring in bij het uitleggen van nieuwe spelletjes en werkjes of bij een taal- of rekenactiviteit. p1070180

Planborden

Zowel ’s ochtends (tijdens het werken) als ’s middags (tijdens het spelen in de hoeken) werken we met planborden. De kinderen kunnen hierop zelf aangeven welk werkje ze willen maken of in welke hoek ze willen spelen.  Is het werkje snel klaar, dan kunnen ze ook nog een 2e werkje kiezen. Naast verplichte staan er ook altijd een aantal keuzewerkjes op het bord.

Buiten spelen en gym

We spelen elke dag, als het weer het toelaat, buiten. De kinderen vinden buitenspelen heerlijk. Ze ontwikkelen zich door buitenspel op allerlei gebied. Met name het sociaal-emotionele gebied wordt gestimuleerd. Verder natuurlijk de motoriek. En wat te denken van de fantasie….! Het is een genot om ze met elkaar te zien spelen! Dit jaar kunnen we (alleen) op dinsdagmorgen gebruik maken van de grote gymzaal. We kunnen dan van half 9 tot half 10 gymmen. Dit jaar zal een student regelmatig gymlessen aan onze kleutergroep geven.

     

 

Diploma’s

We proberen de kinderen zoveel mogelijk dingen zelfstandig te laten doen. En dat is bijv. ook zelf de jas aantrekken en dichtdoen. In het najaar krijgen de kinderen die dit al kunnen een ritsdiploma, dit is vaak een stimulans om het ook te leren.

Wilt u thuis ook stimuleren dat uw kind zichzelf leert aankleden? Het omkleden tijdens de gymles kost anders erg veel tijd.

Ook kunnen kinderen een veterstrikdiploma krijgen. Het is de bedoeling dat ze het veters strikken thuis aanleren.

Verder kunnen de kinderen van groep 2 puzzeldiploma’s verdienen. We beginnen met een makkelijke puzzelserie en aan het eind van het schooljaar kunnen ze gaan puzzelen voor het D-diploma. Dit zijn de moeilijkste puzzels van onze klas!

Nieuwe leerlingen

Als kinderen 4 jaar zijn mogen ze naar de basisschool. Dit mag vaak meteen na de 4e verjaardag, en anders, in overleg, zo snel mogelijk. Voordat ze 4 worden mogen ze al een morgen meedraaien, hiervoor krijgt u een uitnodiging.

Als uw kind eind november of in december jarig is, dan kan het kind vanaf januari instromen. In de drukke decembertijd laten we geen kinderen instromen. Als uw kind in mei jarig is, dan wordt vaak in overleg met ouders besloten om het kind na de zomervakantie naar school te laten gaan. Dit is mede afhankelijk van de groepsgrootte en in hoeverre het kind wel/niet toe is aan de basisschool.

 

Leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkeling van uw kind goed te volgen hebben we een volgsysteem waar alle ontwikkelingen van uw kind bijgehouden worden. Dit begint al in groep 1. We volgen bij de kleuters het Gouds-Ontwikkelings-Volgsysteem voor Kleuters, (GOVK). Alle kleuters worden nauwkeurig gevolgd op 10 ontwikkelingsgebieden aan de hand van het GOVK.  In januari en juni krijgen de kleuters die een observatiekaart mee naar huis. Hierin kunt u de vorderingen van uw kind bekijken. Kinderen die nog een jaartje in groep 1 blijven, krijgen alleen in juni een (beknopte) observatiekaart.

Boekenbas

Taalontwikkeling bij jonge kinderen is heel belangrijk. Daarom willen we ouders en kinderen stimuleren om thuis ook veel met taal bezig te zijn en vooral veel met elkaar te gaan voorlezen. Alle kinderen van groep 1 krijgen bij de eerste kennismaking op school een boek van Bas en Marieke. Als het uw eerste kind op school is, krijgt u het deel: “Bas, ga je mee?,” Heeftt u meerdere kinderen op school dan heeft u dit boek al en dan krijgt u het deel: “Bas, waar ga je heen?”  Of, als die ook al in uw bezit is, een ander prentenboek.

Verder hebben we op school nog de boekenuitleen. Elke twee weken mag uw kind op school een boek uitkiezen. U mag dit boek thuis lezen met uw kind. Twee weken later, op vrijdag van half 12 tot 12 uur, kan het boek weer geruild worden.

 

Speelgoedmorgen

Elke eerste vrijdagmorgen van de maand mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen waar ze op school mee kunnen spelen.

Tot slot willen we u bedanken voor uw interesse in onze groep. We hopen dat u deze informatie met plezier hebt gelezen.

Hebt u nog vragen, stel ze dan gerust.