Blog groep 5

Groepsfoto

groep 4

Een kijkje in … GROEP 4!
Welkom in groep 4!
We zijn in groep vier al heel druk geweest met van alles en nog wat!
Hieronder kunt u het een en ander lezen om een indruk te krijgen van alles wat we doen in groep 4.

Elke dag starten we met bijbelonderwijs. Op maandag is dat het leren van een nieuw lied, een psalm of gezang. Op dinsdag, woensdag en donderdag luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal en op vrijdag sluiten we de week af met een Bijbelse verwerking. Ook lekker zingen doen we elke dag. We hebben laatst zelfs een lied in `canon’ gezongen!

Na het bijbelonderwijs gaan we aan de slag met rekenen uit de methode Pluspunt. De kinderen leren in groep vier veel nieuwe dingen, denk aan sommen tot 100, de tafel van 2, 5, 10 en 4 en aan het eind van groep 4 maken we al een begin met deelsommen. De afgelopen weken hebben we geleerd wat `de vrienden van 100’ zijn en hoe de getallenrij t/m 100 in elkaar zit. Ook zijn we een tijdje terug gestart met sommen tot 100 zoals 42-7, 53-20 enz..

Net zoals rekenen, gaan we ook elke dag met taal aan de slag. De lessen worden afwisselend in het werkboek of in een taalschrift gemaakt. Dit laatste is nog best even wennen, maar het gaat al erg goed!
Voor taal maken we gebruik van de methode Taal op Maat. Binnen de taallessen werken we rondom de domeinen woordenschat, luisteren en spreken, schrijven en kijk op taal.

Naast Taal op Maat werken we ook vier keer per week uit Spelling op Maat. De kinderen leren woorden schrijven aan de hand van verschillende spellingscategorieën.

Op maandag en dinsdag maken we altijd een les schrijven. In groep vier worden alle hoofdletters geleerd. Inmiddels kennen we de hoofdletters t/m L!
De kinderen hebben geleerd dat namen van personen of plaatsen met een hoofdletter geschreven moeten worden. Ook wordt het schrijven tussen lijnen verder geoefend.

En dan … lezen!
In groep 3 hebben alle kinderen leren lezen, maar ook in groep 4 is het lezen nog steeds erg belangrijk! Voor het technisch lezen, waarbij kinderen leren om hun leestechniek te verbeteren, maken we gebruik van de methode Estafette. Elke les werken we aan een aantal woorden rondom een bepaalde leesmoeilijkheid. Ook lezen we elke les uit een bijbehorend leesboekje.
Naast deze lessen, gaan de kinderen ook elke dag een kwartiertje stillezen in een zelfgekozen leesboek. Elke gelezen bladzijde kruisen we aan op een kilometerkaart. U begrijpt dat er in groep 4 heel wat kilometers gelezen worden!

Ook maken we in groep 4 een start met begrijpend lezen. In het begin was dat nog vooral begrijpend luisteren, maar vanaf nu wordt het begrijpend lezen steeds belangrijker. We gebruiken hiervoor de methode Tekstverwerken.

De netgenoemde vakken nemen de belangrijkste plaats in tijdens een schoolweek. Toch zijn er ook nog een aantal andere leuke en belangrijke vakken.

Zo gaan we twee keer per week lekker gymmen in de gymzaal. We doen hierbij allerlei activiteiten en spelletjes. Dit kunnen spelletjes zijn die we met de hele groep doen, maar we bewegen ook in kleinere groepjes bij een bepaalde activiteit. De afgelopen weken hebben we onder andere geleerd om te balanceren op een smalle balk, gingen we glijden, lummelen, steunzwaaien, diepspringen en lekker schommelen!

Ook wereldoriëntatie staat elke week op het programma. We gebruiken hiervoor de methode Wijzer. De afgelopen weken hebben we gewerkt rondom het thema `Hier ben ik thuis’. In dit thema hebben we geleerd welke dieren in welke natuurlijke omgeving wonen, hoe het leven in een dorp en een stad er vroeger uitzag en hoe dat er tegenwoordig uitziet.
De kinderen hebben hierbij met doosjes zelf ook een prachtige stad geknutseld! Rijtjeshuizen, flats, boten, een kerk, een zwembad en nog veel meer hebben ze gemaakt!
Dit hebben zij gedaan in een les handvaardigheid, want elke week gaan de kinderen creatief aan de slag bij handvaardigheid en tekenen.
Inmiddels zijn we aan het werk rondom het thema `Voel je fit’, waarbij we geleerd hebben hoe ons lichaam in elkaar zit.

Als laatste noem ik verkeer en sociale vaardigheden. Ook dit wordt elke week gegeven.
Bij sociale vaardigheden leren de kinderen met elkaar en met bepaalde situaties of gebeurtenissen omgaan. Ook worden hierbij leuke groeps- en samenwerkingsspelletjes gedaan om te leren hoe we samen een fijne klas kunnen zijn.
Want dat is eigenlijk het ALLERBELANGRIJKSTE; dat we met plezier naar school gaan en het fijn hebben met elkaar op school!!!