Blog groep 6

Groepsfoto & informatie

Groep 6

Welkom op de informatiepagina van groep 6 !!!!

Je kunt op deze pagina een beeld krijgen van wat er allemaal gebeurt in groep 6. Er zitten 23 kinderen in groep 6. Zoals je op de groepsfoto al gezien hebt, is het een gezellig stelletje bij elkaar.

Een week in groep 6

Maandag:

We beginnen maandag (net als elke dag) met gebed. De kinderen vertellen over wat ze beleefd hebben in het weekend. We zingen het lied van de week.

Zo rond 9.00uur starten we met Spelling. De kinderen oefenen met spellingcategorieën. Dit wordt het spellingkwartiertje genoemd. De woorden komen uit het de methode Spelling op Maat. Daarna gaan we Rekenen, hierbij gebruiken we de methode Pluspunt.

Na de pauze gaan we Estafette-lezen. Hiermee proberen de leessnelheid van de kinderen te vergroten. Of de kinderen gaan km-lezen, waarbij 1 blz. staat voor 1 km en zo lezen we naar verschillende landen hier ver vandaan…. Kinderen krijgen na de pauze ook gelegenheid om hun rekenwerk af te maken.

Ook krijgen de kinderen een weektaak op. Dit is 1 blz. uit een rekenboekje afgestemd op het niveau van de kinderen. Voor de weektaak krijgen de kinderen de hele week om deze taak af te maken na hun gewone werk. Ze moeten zelf leren deze taak te verdelen over de hele week en hieraan te werken.

Dan volgt een taalles uit de methode Taal op Maat. Ze krijgen ook Estafette Lezen: dit is lezen op eigen Avi-niveau met een werkboekje met leuke opdrachten. Dan krijgen de kinderen schrijfles uit de methode Pennenstreken. Netjes leren schrijven is nog steeds belangrijk. Sommige kinderen werken met Blokschrift.

’s Middags krijgen de kinderen uit groep 6 Begrijpend lezen uit de methode Tekst Verwerken.  We kijken ook vaak een interessant filmpje bij het onderwerp. Ook wordt er aandacht besteed aan mini-informatie. Kinderen lezen dan kleine boekjes over een bepaald onderwerp. Ze maken hierover een mini-werkstukje. De kinderen krijgen ook les in computervaardigheden. Ze leren omgaan met Word en maken een Powerpoint. Dit is handig voor spreekbeurten en het maken van werkstukken. We sluiten de middag af met gym in de gymzaal of als het mooi weer is spelen we ook wel eens buiten.

 

Dinsdag:

We beginnen met gebed. We oefenen het lied van de week. Dan wordt een bijbelverhaal verteld en praten we hierover. Met de Bijbelverhalen volgen we de nieuwe methode “Levend Water”. Ook oefenen we weer met de spellingcategorieën. Daarna is Rekenen aan de beurt en na de pauze lezen, Taal op Maat en.

’s Middags krijgen de kinderen Aardrijkskunde uit de methode Geobas. In het Aardrijkskundeboek staan ook opdrachten waarbij kinderen de atlas leren gebruiken. De kinderen maken ook leuke opdrachten in een werkboekje. We kijken tussendoor ook vaak naar afleveringen van School tv.

Na een sociale emotioneel vormende les gaat de middag dan alweer snel voorbij. Vaak maken we ook nog een mooie tekening Dat vinden de kinderen altijd hééél leuk

Woensdag:

We beginnen de dag weer met gebed. Daarna vertelt de meester het Bijbelverhaal m.b.v. Lego-poppetjes. We zingen ook allerlei liedjes, verzoekjes van de de kinderen. De meester speelt erbij op de gitaar of we zingen mee met youtube. We gaan natuurlijk weer rekenen En we oefenen nog een met spelling of taal.

Na de pauze krijgen de kinderen samen met groep 5 zwemles in de Brake. We gaan er met de bus naar toe en die brengt ons weer veilig terug.’s middags kunnen de kinderen lekker thuis of buiten spelen ofzo.

Donderdag:

We beginnen de dag nu met een kringgebed. Als de kinderen ergens voor willen bidden of danken dan bidden ze zelf. De kinderen mogen dan ook wat over de woensdagmiddag vertellen. Ze beleven soms allerlei avonturen. Daarna vertelt de meester het derde bijbelverhaal.

We gaan verder met een rekenles en maken ook weer een blz. uit het spellingwerkboek. Na de pauze volgt weer Estafette-Lezen, een Taalles en een bladzijde schrijven.

’s Middags krijgen de kinderen een les Nieuwsbegrip. Hierbij wordt een nieuwsonderwerp uit de afgelopen week behandeld. De kinderen zien een filmpje en lezen er een tekst over. Nieuwsbegrip is ingedeeld in verschillende niveaus passend bij het leesniveau van de kinderen.

Het laatste uur van de middag zijn de kinderen creatief bezig. Dat vinden de kinderen helemaal leuk!

Vrijdag:

Op deze dag krijgen de kinderen les van Meester Drenth. Ook deze dag wordt begonnen met gebed en het lied van de week. Ook krijgen de kinderen een verwerking over de bijbelverhalen van die week. Dit is vaak een puzzel of werkblad.

Daarna volgt de rekenles en na de pauze volgt Taal. Ook krijgen we Verkeer m.b.v. werkboekjes van 3VO (VerkeersOnderwijs).

’s Middags krijgen de kinderen Geschiedenis uit de nieuwe methode Wijzer. In het geschiedenisboek staan mooie vertelplaatjes. De kinderen maken ook leuke opdrachten in een werkboekje. We kijken vaak naar afleveringen van Vroeger & zo.

Daarna Biologie uit de methode “Leefwereld”. Ook kijken we soms een aflevering van “Nieuws uit de Natuur” van school-tv. Dan is de week al weer voorbij.

……………..

Planbord

In de klas gebruiken we een planbord. Hierop kunnen de kinderen met blokjes aangeven wat ze die week gemaakt hebben. Er staan “moet” en “mag” opdrachten op het planbord. Op deze manier leren kinderen in groep 6 al omgaan met een weektaak.

Ook leren kinderen zelfstandigheid en ze leren omgaan met de vraag “Wat moet ik doen als ik klaar ben?” De klaaropdrachten verschillen in niveau: dus kinderen die wat meer aankunnen, daar mag ook wat meer van gevraagd worden.

Leerlingvolgsysteem

Alle kinderen worden op school nauwkeurig gevolgd aan de hand van het LVS (Leerlingvolgsysteem) van Cito, . Dit houdt in dat de kinderen 2 x per jaar (januari/februari en mei/juni) getoetst worden op de gebieden Spelling, Rekenen, Lezen en Begrijpend Lezen. De scores op deze toetsen worden uitgedrukt in een letter: A, B, C, D, E. Kinderen met een score D of E krijgen extra hulp d.m.v. een handelingsplan. Dit gebeurt in overleg met de I.B.-er.

We oefenen in groep 6 ook allerlei vakken op de computer: topografie, spelling, rekenen, enz. Met computers blijft leren ook leuk.