Blog groep 2 Nieuws

Opa- en omamiddag in groep 2!

Vanmiddag was het een gezellige drukte bij ons op school, want de opa’s en oma’s kwamen bij ons in de klas. We gingen eerst voor hen zingen. Daarna gingen we spelletjes doen. Ook lieten de kinderen hun werkjesmap aan hun opa en oma zien. En sommige kinderen gingen laten zien en horen dat ze al kunnen lezen! Aan het eind van de middag keken we samen foto’s op het digibord en vertelden de kinderen wat ze allemaal in het afgelopen jaar gedaan hebben in groep 2.  Het werd een hele gezellige middag! We vonden het heel leuk dat er zoveel opa’s en oma’s zijn gekomen!