Blog groep 5 Nieuws

Opa- en omamiddag in groep 4

Dinsdagmiddag 29 maart was de opa- en omamiddag. Opa`s en oma`s konden de hele middag gezellig in de klas komen kijken (en meedoen) bij de kinderen van groep 1 t/m 4. 

In groep 4 startten de kinderen samen met opa en/of oma met een dobbelleesspel. Zo konden de opa`s en oma`s horen hoe goed de kinderen in groep 4 al kunnen lezen. Daarna kregen de opa`s en oma`s net als de kinderen een biologieboek, en hebben we een biologieles gedaan met daarbij een filmpje op het digibord. Dit was natuurlijk erg leuk, omdat de opa`s en oma`s dit vroeger zelf niet gehad hebben.

Na de biologieles hebben de kinderen laten horen hoe goed zij de tafels van 2, 5 en 10 al kennen. Alle opa`s en oma`s  konden de liedjes  al snel meezingen want de tafels kenden zij nog erg goed!

Tot slot hebben de kinderen nog gezellig een spelletje gedaan met opa en/of oma.

We kunnen terugkijken op een leuke en gezellige middag!