Nieuws

Passend onderwijs

Op 18 februari (’s middags) en op 29 februari (hele dag) worden er cursussen gegeven aan het personeel. Dit in het kader van Passend onderwijs. Centraal staat hoe we zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. We noemen dat in vaktermen: ‘handelingsgericht werken’ (HGW).
Donderdagmiddag (18-2) wordt er een cursus op masterniveau gegeven en gaat over handelingsgericht diagnosticeren.
Maandag (29-2) gaan we meer praktisch aan de slag.
De uitslagen van de methode en de halfjaarlijkse (CITO)toetsen worden geanalyseerd en nieuwe groepsplannen worden gemaakt!

De kinderen zijn 18-2 (’s middags) en 29-2 vrij!